Advance mukana Tietoturva Ry:n IoT-, sovelluskehitys- ja kokonaistoimitusten turvallisuus -tapahtumassa 17.3.2016

Tietoturva ry järjestää yhdessä Sytykkeen kanssa tietoturvaseminaarin 17.3.2016 liittyen IoT-, sovelluskehitys- ja kokonaistoimitusten turvallisuuteen. Tilaisuudessa käsitellään kattavasti aihepiiriä eri näkökulmista sekä pohditaan kuinka organisaatiot voivat hyödyntää uusia mahdollisuuksia riskinsietokykynsä puitteissa. Advance It Solutions Oy:n Partner ja COO Pasi Parkkonen pitää puheen tiedon hallinnasta, jalostamisesta ja suojaamisesta osana IoT-kokonaistoimitusta.

Toivotamme teidät sydämellisesti tervetulleeksi tapahtumaan. Mikäli sinulla on käyttäjätunnus Tietoturva ry:n web-sivulle, niin voit ilmoittautua normaalisti tapahtumasivun kautta tilaisuuteen. Vaihtoehtoisesti voit ilmoittautua sähköpostilla osoitteeseen tapahtumat@tietoturva.fi.

Tapahtumapaikkana on Ravintola Virgin Oil Co. – Mannerheimintie 5, 00100 Helsinki ja tapahtuma-aika on klo 13:00-17:00.

Tilaisuuden agenda:

13:00 Tilaisuuden avaus
13:10 Anturiteknologian nykytila ja sen kehitysnäkymät
Jukka Pirinen, TJ, Jupitek

Antureiden määrä lisääntyy erilaisissa laitteissa ja sovelluksissa. Uudet teknologiat mahdollistavat uusien anturisovellusten nopean kehittämisen. Antureiden liittämiseksi osaksi IoT-järjestelmää on runsaasti erilaisia vaihtoehtoja. Esityksessä pureudutaan antureiden sekä anturiverkkojen kehitysnäkymiin ja toteuttamiseen.

13:50 Arvon luominen IoT:llä 
Robert Wendelin, PhD (Econ.) , Virtual CEO for IoT, Senior Business Development Manager, TeliaSonera Finland Oyj Enterprise OfferingSonera

Esineiden internet, teollinen internet, IoT, M2M, Machine to Machine, Internet of Everything. Termien ja lyhenteiden takaa löytyy valtavasti mahdollisuuksia liiketoiminnan tehostamiseen, kasvattamiseen ja jopa täysin uuteen liiketoimintaan.

Internet of Things (IoT) tarkoittaa fyysisten esineiden, palveluiden, järjestelmien ja ohjelmistojen sekä jopa ihmisten liittämistä yhteen internetin välityksellä. Nettiyhteyden avulla voidaan mm. kerätä ja analysoida tietoa reaaliaikaisesti ja ohjata laitteita etänä. Koneet ilmoittavat huolto- ja korjaustarpeistaan, lääkeautomaatit muistuttavat lääkkeidenotosta, ja kierrätysastiat ilmoittavat täyttymisestään. Miten sinä voit hyödyntää esineiden internetin luomia mahdollisuuksia liiketoiminnassasi?

14:30 Projektinhallinnan riskit monitoimittajaympäristössä
E.Harri Niemi, CapeNiemi Consulting

Esitys kattaa projektitoimituksen riskienhallinnan pääpiirteet. Sisällön kokee mielenkiintoiseksi henkilöt jotka ovat vastuussa projektien toteutuksesta ja tuloksesta. Haasteet syntyvät ketteryydestä, monitoimittajaympäristöstä ja virtuaalisesta toteuttamisesta. Miten on järkevää hoitaa syntyviä riskejä ja missä järjestyksessä. Kannattaako riitauttaa ja jos niin milloin?

15:05 Tiedon suojaaminen ja hallinta
Pasi Parkkonen, Advance
15:45 IT-riskienhallinta
Sami Vainio-Palkeinen, BDO
16:25 Tietosuoja hajautetussa ympäristössä 
Kaisa Keski-Vähälä, Castren & Snellman

Uusi tietosuoja-asetus korvaa pitkälti nykyisen henkilötietonormiston. Asetus asettaa sekä rekisterinpitäjille että käsittelijöille lukuisia uusia vaatimuksia henkilötietojen käsittelyn suhteen ja sisältää toisaalta merkittävän sanktiouhan laiminlyöntien suhteen. Esityksessä käydään lyhyesti läpi asetuksen merkittävimmät muutokset ja niihin varautuminen. Asetus tulee voimaan noin kahden vuoden kuluttua, joten nyt on erinomainen aika huomioida ja varautua muutostarpeisiin henkilötietojen käsittelyssä.

17:00 Päätössanat
17:05 –
19:00
Verkostoitumista

Tervetuloa!

Terveisin,
Timo Peltonen, Toimitusjohtaja

About Matias Löfman