Kumppaniblogi: GDPR – do we have a problem?

Image result for houston analytics

Aikana, jolloin dataa tulvii sisään ovista ja ikkunoista analytiikalla on liiketoiminnan kehittämisessä ja prosessien tehostamisessa lähes rajattomat mahdollisuudet. Usein kuitenkin tie kohti järjestelmällistä, toimivaa tiedon hyödyntämistä on vaikeasti hahmotettavissa ja kynnys lähteä liikkeelle korkea: liiketoiminta ja IT puhuvat eri kieltä. Nyt vielä mörkönä kummittelee kirjainyhdistelmä GDPR.  Houston, we have a problem.

Houston Analyticsin Chief Strategy Officerina työskentelevä Colin Shearer on aikoinaan tiimeineen kehittänyt analytiikan hyödyntämisen CRISP-DM-prosessimallin, jonka avulla liiketoiminnan ja datan ymmärtäminen saadaan kulkemaan käsi kädessä.  Tämä on oleellista myös tietosuojakysymyksiä pohdittaessa.  CRISP-DM:n soveltaminen on auttanut asiakkaitamme monessa projektissa työskentelemään tehokkaasti ja pääsemään nopeasti maaliin. Hyviä kokemuksia on monelta toimialalta mm. teollisuudesta, mediasta, kaupan alalta ja pankkisektorilta.

Kuten kuun pinnalla ensimmäisenä kävellyt Neil Armstrong aikoinaan totesi. Hän ei mennyt kuuhun yksin, vaan hänet vei sinne tiimi. Nyt Houston Analyticsin toimintaperiaate on sama: hyvä, alan ammattilaisista koostuva tiimi ja toimiva verkostoituminen selättää haasteen kuin haasteen. Matka kuuhun voidaan toteuttaa yhdessä. Näin GDPR:n ei tarvitse olla uhka vaan tulevaisuuden liiketoimintamalleja avaava mahdollisuus. Yksi yhteistyökumppani tällä matkalla on Advance, jonka asiantuntemus datan suojaamisessa on omaa luokkaansa.

Ensi toukokuussa voimaan tulevan EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n ytimessä on kansalaisen oikeus tietoihinsa. Kaiken henkilöihin liittyvän tiedon keräyksen, analytiikan ja hyödyntämisen osalta on erittäin kriittistä, että tiedon omistajien luottamus tietojensa asianmukaiseen käsittelyyn säilytetään. Vain näin taataan henkilötason tietojen saatavuus ja käyttömahdollisuus myös tulevaisuudessa.

Käytännössä GDPR merkitsee henkilötietoja käsittelevälle taholle mm. velvollisuutta pyydettäessä raportoida henkilölle hänestä ko. tahon rekistereissä olevat tiedot. Riippuen järjestelmistä ja niiden monimuotoisuudesta, raportointiprosessi voi osoittautua työlääksi.

Don’t panic. Tarjolla on työkalu, joka paitsi helpottaa raportointia myös mahdollistaa rekisterien kattavan, läpinäkyvän ylläpidon. Haluttuja muutoksia, poistoja ja tarkennuksia voidaan tehdä sekä yksittäisen henkilön että tarvittaessa koko rekisterin osalta.

Houston Analyticsin työkalupakissa on tietosuoja-asetuksen selättävä työkalu, Cogniware GDPR Explorer. Se on järjestelmä, joka etsii yrityksen tietojärjestelmistä ja tiedostoista henkilötiedoksi luokiteltavan sekä strukturoidun että strukturoimattoman tiedon. Käytännössä tieto kerätään CRM:stä, muista sisäisistä järjestelmistä ja erilaisista dokumenteista, jonka jälkeen data identifioidaan, järjestellään ja varastoidaan.

Tämän jälkeen EU-tietosuoja-asetuksen vaativan raportin tekoon tarvitaan vain pari klikkausta. Käyttämällä Cogniware GDPR Exploreria ei tarvitse nähdä painajaisia tulevista raportointikyselyistä, vaan voi keskittyä datan ja analytiikan tarjoamiin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Siksi me Houston Analyticsissa olemme valmiita lähtemään yhteiselle datamatkalle – vaikka tavoittelemaan kuuta taivaalta.

Antti Syväniemi, toimitusjohtaja Houston Analytics.

About Matias Löfman