Oracle Cloud palvelut

ORACLE PAAS

Oracle PaaS (Platform as a Service) palvelukatalogista löydät infrastruktuuri- ja middleware-komponentit jotka mahdollistavat helposti kehitettävän, lisensoitavan, ylläpidettävän ja valvottavan kokonaisuuden. Täältä löydät niin tietokannat, Java-ajoympäristöt, kuin IoT-, AI-, Blockchain- ja API-ratkaisut.

ORACLE IAAS

Infrastructure as a service (IaaS) palvelukatalogista löydät kaiken tarvittavan  (compute, network, storage hardware, muut tarvittavat sovelluskomponentit) konesalipalveluiden pyörittämiseksi pilvialustalla.

ORACLE CLOUD AT CUSTOMER

Oracle Cloud-at-Customer palvelumalli mahdollistaa pilvipalveluiden ja saumattoman pilvikokemuksen tuottamisen omasta konesalista käsin.

Ilmoittaudu mukaan 19.1 maksuttomaan webinaariin

Oracle Cloud (OCI) webinaari yhteistyössä Oraclen kanssa. Tervetuloa mukaan kuulemaan OCI:sta käytännössä, mukana vieraspuhujana Viessmann Refrigeration Systemsin Börje Uimonen. Ilmoittaudu mukaan jo nyt!

Sadan suomalaisen yrityksen tutkimus: miten pilveen suhtaudutaan Suomessa?

Tutkimme vuonna 2019 sadan suomalaisen yrityksen näkemystä pilvestä ja sen hyödyntämisestä ja koostimme siitä raportin. Lue raportista missä pilven kanssa mennään ja mitä siltä toivotaan!

Advance palvelut Oracle Cloudiin

Pilvivalmiuden arviointi

Advance tarjoaa asiakkaille ilmaisen Oracle Cloud -arviointipalvelun, joka koostuu seuraavista osista: 1. Työpaja asiakkaan vastuullisen CxO:n ja liiketoiminnan omistajien kanssa tavoitteena:
1.1. Tunnistaa asiakkaan kriittiset IT-järjestelmät
1.2. Arvioida kunkin järjestelmän pilvivalmius
1.3. Arvioida tuotannon aikaiset juoksevat kulut Oracle Cloudissa Kun asiakkaan pilvivalmius on arvioitu, asiakas tietää mitä etuja hän voi saada käyttämällä Oracle Cloudia ja mitkä IT-järjestelmät voidaan helposti siirtää pilveen.

SaaSify -palvelu - tarjoa sovellustasi palveluna

Advance tarjoaa palveluita softatoimittajille muuntaakseen nykyiset “on-premise” sovellukset kuukausilaskutteiseksi SaaS-sovellukseksi. Sovellustoimittaja voi tarjota asiakkailleen SaaS:n omana palvelunaan. Hoidamme kaikki tekniset yksityiskohdat IT-infrastruktuurin ylläpidosta, seurannasta, hallinnasta, turvaamisesta ja käytöstä lähtien. SaaSify-palvelun avulla sovellustoimittaja kykenee vastaamaan asiakaskunnan vaatimuksiin saada sovellukset palveluna.

Platform as a Service (PaaS) - Alusta palveluna

Advance tarjoaa hallittuja PaaS-palveluita IT-järjestelmille Oracle Cloudissa, esimerkiksi ERP-järjestelmille kuten IFS, EnoroCX tai GenerisCX. PaaS-palvelu koostuu seuraavista palvelukomponenteista:
– PaaS-sovelluksen seuranta ja virheiden eskalointi
– Palvelimien seuranta ja hallinta
– Tietokannan seuranta ja hallinta
– Varmistusten seuranta ja hallinta Palvelumaksut:
– Kiinteä kuukausimaksu Advancen palvelukerroksesta
– Vaihteleva / todellinen maksu ympäristön (platformin) käytöstä *) Advancen PaaS-palvelun avulla asiakas voi ulkoistaa järjestelmän infrastruktuurin ylläpitovastuun ja keskittyä sovelluksen toimittamiseen. *) Advance toimii läpinäkyvästi pilven alustakustannusten kanssa; asiakas saa kaikki Cloud alustan edut todellisten käyttökustannusten mukaan! Esimerkiksi: lisää kapasiteettia kuukauden lopun laskutusajoja varten.

Hybrid Cloud Services - Hybridipilvipalvelut

Advance tarjoaa hybridipalveluita: sekä lokaalisti (on-premise), että Oracle Cloudissa. Suurin osa asiakkaistamme ylläpitää liiketoimintakriittisiä IT-järjestelmiään sekä lokaalisti, että Oracle Cloud / OCI -ympäristöissä. Advancen toimintatavassa nämä kaksi eri maailmaa yhdistyvät yhtenäiseen asiakaskokemukseen. Asiakkaat voivat mukauttaa kaikkia palveluitaan eri vaihtoehdoilla:
– Palvelimien seuranta ja hallinta
– Tietokannan seuranta ja hallinta
– Korkean saatavuuden (High Availability) seuranta ja hallinta
– Katastrofista palautumisen (Disaster Recovery) seuranta ja hallinta
– Lokien seuranta ja hallinta
– Kustannusten ja lisenssien seuranta ja hallinta   Ylläpidettyjen pilvipalveluiden avulla asiakas voi antaa Advancen hoitaa kaikki tehtävät ja muut, mitä hosting-palveluntarjoaja perinteisesti tekee. Hybridi-toimintamalli tarkoittaa, että voimme auttaa asiakkaita suorittamaan työkuormat tehokkaimmalla tavalla; lokaalisti tai pilvessä.

Testaus-, kehittämis- ja koulutusympäristöt pilvessä

Advance tarjoaa joustavan pilvipalvelun testaus- (test), kehittämis- (dev) ja koulutusympäristöihin (training). Koko palvelinympäristö, jossa on useita palvelimia, sovelluksia ja tietokantoja, voidaan helposti muuttaa joustavaksi pilvipalveluksi. Pilvipalvelulla on monia etuja:
– Uuden kehitys- / testausinfrastruktuurin helppo käyttöönotto
– Kustannusten hallinta: palvelimet ovat oletuksena poissa käytöstä ja kytketään päälle tarvittaessa
– Käyttäjäystävällinen hallintarajapinta palvelininfrastruktuurin suunnitteluun
– Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä ei-teknisille henkilöille, palvelinkohtaisilla play/stop -painikkeilla
– Käyttöön perustuvat kustannukset
– Tietoturvallinen ympäristö
– Helppo käyttöönotto eri maantieteellisissä paikoissa Test / Dev / Training pilvipalvelulla asiakkaalla on käytössään nykyaikainen ja joustava pilvi-infrastruktuuri.

Oracle Cloud Migration Service - Pilvisiirtymäpalvelu

Tarjoamme asiakkaillemme helpon siirtymän (migraatio) Oracle Cloudiin. Migraatiopalvelu koostuu seuraavista 4 vaiheesta:
1. Pilvivalmiuden arviointi
– Tunnistamme, mitkä IT-järjestelmät voidaan siirtää pilveen
2. Suunnittelu
– Suunnittelemme muuton, tarvittavat pilvipalvelut ja infrastruktuuri mukaan lukien verkot
3. Siirtyminen
– Valittujen järjestelmien siirtäminen pilveen
4. Go-live-tuki
– Siirtyneiden järjestelmien ja pilvialustan on-demand-tuki   Onnistuneen migraation jälkeen asiakkaalla on tuettu alusta, joka toimii Oracle Cloudissa.

Managed Oracle Cloud Services - Hallittu Oracle pilvi

Advance tarjoaa hallittuja palveluita liiketoimintakriittisten IT-järjestelmien ajamiseen Oracle Cloudissa. Asiakkaat voivat mukauttaa palvelukokonaisuuksiaan eri vaihtoehdoilla:
– Palvelimien seuranta ja hallinta
– Tietokannan seuranta ja hallinta
– Korkean saatavuuden (High Availability) seuranta ja hallinta
– Katastrofista palautumisen (Disaster Recovery) seuranta ja hallinta
– Lokien seuranta ja hallinta
– Kustannusten ja lisenssien seuranta ja hallinta   Hallitsemamme palvelut käyttävät räätälöityä Sherlock-valvontainfrastruktuuriamme. Ylläpidettyjen pilvipalveluiden avulla asiakas voi antaa Advancen hoitaa kaikki tehtävät ja palvelut, jotka hosting-palveluntarjoaja perinteisesti tekee.

Oracle Cloud tietopankki

Oracle Cloud

Lue Oraclen sivuilta lisää Oracle Cloud Infrastructuresta (OCI) ja sen rakenteesta.

What is Oracle PaaS?

Lue Oraclen sivuilta lisää Oracle PaaS palveluista

What is Oracle IaaS?

Lue Oraclen sivuilta lisää Oracle IaaS palveluista

OCI Pricing and Licensing

Lue Oraclen sivuilta miten OCI:ssa hinnoitellaan ja lisensoidaan palvelut.

Cost Estimator

Laske itse, tai pyydä Advance avuksesi arvioimaan pilvialustan kustannuksia Oracle Cloud Cost Estimatorin avulla.

Ota yhteyttä Advanceen Jos kaipaat lisätietoa tai tarjouksen käyttöönotosta

    Nimesi

    Sähköpostiosoitteesi

    Aihe

    Viesti

    Captcha captcha